top of page

DISTRIBUCIJA DIREKTNE POŠTE

 

Direktna pošta je ena najbolj učinkovitih oblik direktnega marketinga. Tako naslovljena kot nenaslovljena sta primerni za vse vrste izdelkov in storitev, ki jih podjetja ponujajo, prednost pa je v direktnem odzivu potrošnika na katerega smo ciljali.

 

Distribucijo nenaslovljene pošte organiziramo na področju Slovenije. Za svoje naročnike izvajamo načrtovanje delitve letakov, direktni mailing, vlaganje v časopise, distribucijo v poštne nabiralnike.

NENASLOVLJENA direktna pošta

 

V podjetju TMARK d.o.o. za svoje naročnike organiziramo distribucijo nenaslovljenih tiskanih medijev ter ostalih pošiljk z reklamno ali informativno vsebino v hišne predalčnike gospodinjstev ali poslovnih subjektov. Distribucija zajema letake, prospekte, kataloge, brošure, raznovrstne publikacije, skratka vsa reklamna in informativna sredstva.

 

Naročnikom svetujemo pri določanju področja in načinu pokritosti distribucije, pripravi baze naslovnikov glede na želene kriterije  npr. na  vsa gospodinjstva, po regijah, po poštnih številkah, po izbranih naseljih v celoti ali delno, v določenih ulicah, vsako drugo ali tretje gospodinjstvo, itd. S svetovanjam omogočamo natančno doseganje izbranih ciljnih skupin, ki so lahko fizične osebe ali drugi gospodarsko pravni subjekti.

 

Nenaslovljeno distribucijo in dostavo letakov v hišne predalčnike gospodinjstev in podjetij opravljamo preko Pošte, pokrivamo pa področje celotne Slovenije. Raznos in dostavo letakov, publikacij ter druge nenaslovljene pošte lahko opravimo v približno 590.000 hišnih predalčnikov gospodinjstev. V primeru posebnih zahtev naročnika lahko organiziramo in opravimo delitev v centru večjih mest s študenti.

 

NASLOVLJENA direktna pošta

 

Distribucija naslovljenih letakov se izvaja na določene naslove fizičnih oseb in podjetij in se uporablja kadar ponudnik letaka želi poslati svoje obvestilo ali ponudbo točno določenemu naslovniku. V podjetju TMARK d.o.o. za svoje naročnike izdelamo ponudbo, kuvertiramo, naslovimo in dostavimo.

 

Specializirana ekipa podjetja TMARK d.o.o. svojim naročnikom nudi distribucijo naslovljenih tiskanih medijev ter ostalih pošiljk v hišne predalčnike fizičnih oseb in podjetij na področju celotne Slovenije. Distribucijo in dostavo opravljamo preko Pošte.

Naslovljene dostave opravljamo izključno na naročnikovo bazo naslovnikov, na osnovi pogodbenega sodelovanja. 

bottom of page